Jak začít se stavbou krbu doma nebo na chalupě?

← zpět na články

Předtím než začnete navrhovat a vymýšlet budování krbu, měl by odborník posoudit velikost místnosti a vypočítat podle ní objem pece, aby nebyl krb příliš výkonný nebo naopak příliš slabý. Obě varianty by byly velmi nepříjemné.

Dalším krokem je návrh vzhledu krbu, na němž taktéž velmi záleží. Krb může být postaven z žáruvzdorných cihel, betonu nebo kamene. Hojně využívané jsou také litinové nebo ocelové vložky. Na materiálu závisí místo, které bude krb v místnosti zabírat, neboť k velikosti topeniště je třeba připočítat ještě sílu stěn.

Možností, která spojuje výhody krbu s výhodami obyčejných kamen, jsou také krbová kamna či krbová vložka s průhlednými dvířky. Skrz jejich okénko, keré je vyrobeno z žáruvzdorného křemenného skla, můžete pozorovat oheň, ale nemůže vyskočit oharek a stačí slabší komín, neboť ani dým sklem projít nemůže. Toto řešení je tedy bezpečnější, ale pravda, opravdový krb to již není.

Základní typy krbů jsou krb úhlový, přední a nezávislý. Tradičně bývá krb umístěn v rohu místnosti nebo přímo ve zdi, takže zabírá minimum podlahové plochy. Volně stojící krb umístěný ve středu místnosti zase navazuje na tradici ohniště uprostřed stanu našich předků. Při zvolení této koncepce se teplo šíří všemi směry, čímž je místnost vyhřívána rovnoměrněji.

Místo, kde bude krb stát, je v zásadě libovolné. Platí však, že krb, případně komín, pokud ani ten v daném místě ještě není, něco váží a pokud není podlaha sama o sobě dost pevná, je nutné vykopat a vybetonovat základy.

Nyní se dostáváme ke komínu. Ten je nosnou částí funkčnosti krbu a je také největší jeho součástí. Stejně jako krb, i komín je možné postavit z různých materiálů. Kromě klasického kamene a bílých cihel se dnes používají také speciální stavebnice sestávající z hranolů s otvorem uprostřed, které stačí pouze narovnat na sebe a pojivem spojit.

Komín může buďto stát samostatně (například v dřevěných domech) bez opory, nebo může být zabudován přímo ve zdi, což je stavebně úspornější. Při stavbě komínu je důležité pamatovat na to, že v kontaktu s ním ani v jeho těsné blízkosti se nesmějí nacházet žádné trámy, neboť by mohly vzplanout. To ale musí každý stavebník vědět.

A konečně, důležitý je také vzhled komínu. Komín se stane novou dominantou domu, a proto musí být vzhled jeho viditelné části zvolen v souladu s vzhledem celého domu. I na to by měl architekt upozornit.

Odcházející kouř by měl jít vstříc nebi přímo a bez turbulence. To je však možné pouze tehdy, je-li vnitřní strana komínu rovná a hladká. Pokud je komín vyzděn z cihel, je nutné jej důkladně vymazat nebo vyložit hladkou trubkou, což je jednodušíí vyrianta odstranění zón turbulence, nerovností.

Pokud se ke stavbě krbu přistupuje neprofesionálně, je často přehlíženo, že komín také potřebuje údržbu. Zanášení komína sazemi jednak snižuje jeho tah, jednak se též mohou saze v komíně vznítit a způsobit požár či poškození komína a střechy. Proto je moudré poblíž komína zbudovat také střešní okno a kolem komína stupačku, aby kominík nemusel šlapat po krytině.

nabídka

další články

kontakt