Vlastnosti dřeva

← zpět na články

Vlastnosti dřeva závisejí nejen na druhu stromu, z kterého kousek dřeva pochází, ale i na půdních a životních podmínkách jednotlivých stromů a mohou se měnit.

Tvrdost dřeva

schopnost materiálů klást odpor proti vnikání jiných těles. Dřevo je měkké, polotvrdé, tvrdé a velmi tvrdé. Z našich dřev je asi nejtvrdší habrové a nejměkčí topolové. Tvrdost dřeva je také určována hustotou. Hustota je podíl mezi hmotou a objemem.

Pevnost dřeva

říká nám, jak které dřevo vzdoruje statickému namáhání. Mezi nejpevnější patří dřevodubové a akátové, ale i třeba měkké olšové, pokud je trvale umístěno pod vodou. Pevnost závisí na druhu dříví, jakosti (přítomnosti vad) a obsahu vlhkosti. Klasifikace je pouze informativní a není určena k účelům výpočtu meze pevnosti a namáhání při zpracování. Jsou-li používány způsoby vrstvení – např. při výrobě překližek, lamel, vrstvených materiálů apod. – jsou vlastnosti jako pevnost obvykle zlepšovány, neboť vliv vad je tak minimalizován.

Houževnatost dřeva

schopnost odolávat dynamickému, rázovému namáhání. Dřevařské tabulky definují houževnatost jako hodnotu výšky, z jaké musí spadnout kladivo těžké 1,5 kg na hranolek o průřezu 2×2 cm, aby ho přerazilo. V tomto směru vyniká svou houževnatostí dřevodubové.

Pružnost dřeva

míra odporu, který klade materiál zatížení, jež ho ohýbá. Nejpružnější z našich dřev je dřevo jasanové, ke křehčím patří třeba švestkové.

Textura dřeva

je kresba dřeva, tvoří ji letokruhy, dřeňové paprsky apod. Vytváří se kombinací jednotlivých makroskopických znaků. Je typická pro určitý řez a druh dřeva. Texturu pozorujeme nejlépe na povrchu opracovaného dřeva. U některých dřevin je základní struktura dřevaobohacena například o zvláštní texturu, jako je očkovaná kresba nebo kořenice.

Vlhkost dřeva

vlhkostí dřeva rozumíme podíl obsahu vody v něm. Podíl ostatních složek dřevaoznačujeme souhrnným názvem sušina. Dřevo má tendenci uchovávat si svoji vlhkost v rovnovážném stavu a ten je závislý na vlhkosti a teplotě okolí. Protože uvedené vlastnosti okolí jsou proměnné, mění se i vlhkost. Ztrácí-li dřevo vlhkost, sesychá (zmenšuje své rozměry). V případě, že dřevo navlhne, absorbuje do sebe vlhkost ze svého okolí, bobtná (své rozměry zvětšuje).

nabídka

další články

kontakt